เที่ยวอยุธยาในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นอย่าง ตลาดน้ำอโยธยา

หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่อยุธยา ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงตลาดน้ำอโยธยาทันที เพราะความเป็นตลาดน้ำอโยธยา บ่งบอกได้ว่ามีครบรสชาติมีทุกอย่างที่คงความเป็นไทยไว้ได้อย่างมากมาย จุดที่โดดเด่นจึงเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ของตลาดน้ำอโยธยาโดยรอบ ที่ทำให้นักท่องเที่ยวสนใจและเดินทางไปเพื่อสิ่ง ๆ นี้ ความเป็นตลาดน้ำอโยธยา หากจะให้กล่าวถึงจริง ๆ ก็มักจะเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยคลองหรือแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านพื้นที่นั้น ๆ อาจจะมีการตกแต่งพื้นที่ขนาดกว้างพร้อมทั้งเนรมิตให้เป็นจุดชมวิวหรือจุดต่าง ๆ ซึ่งคงรูปไว้ด้วยความเป็นไทยที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็น กำแพงขนาดใหญ่ที่เปรียบเสมือนเป็นกำแพงกั้นเมืองในสมัยก่อน

 
สำหรับสถานที่นี้ได้ถูกสลักชื่อสถานที่ท่องเที่ยวไว้ว่า ตลาดน้ำอโยธยา สร้างความอลังการอย่างมาก และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นในอยุธยาโดยตรง และทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ ใช้จุด ๆ นี้ไว้เป็นสถานที่ถ่ายรูปรูปแรกแห่งการเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้โดยตรง เปรียบเสมือนเป็นการเก็บภาพความประทับใจภาพแรกเอาไว้ ก่อนที่จะมีการเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ภายในตลาดน้ำ จนสามารถเก็บภาพความทรงจำอื่น ๆ ไว้ได้อย่างต่อเนื่อง และจุดต่อมาที่นักท่องเที่ยวจะได้ค้นพบคือสะพานเชื่อมต่อทางเข้า เพื่อนำนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าไปสู่โลกแห่งตลาดน้ำอโยธยาโดยตรง ซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานไม้แบบไทย ๆ ขนาดใหญ่ ทำให้นักท่องเที่ยวได้เชยชมกับบรรยากาศของตลาดน้ำแบบไทย ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นเดินทางเข้าไปเลยทีเดียว